POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych osobowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest INWEST-HEL Kuźmiński Spółka komandytowa z siedzibą w Chłapowie przy ul. Żeromskiego 27/9, 84-120 Władysławowo, NIP 587-16-53-475, REGON 220623601, tel. 58/674-34-18, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000964968, 

zwana dalej „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem. 

Z Administratorem można skontaktować się: 

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: rodo@inwest-hel.pl
– korespondencyjnie INWEST-HEL Kuźmiński Spółka komandytowa z siedzibą w Chłapowie przy ul. Żeromskiego 27/9, 84-120 Władysławowo.

Do Administratora można się zwrócić z każdym pytaniem lub wnioskiem, we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

3. Cel przetwarzania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

– marketingu bezpośredniego produktów (min. newsleterów) spółki INWEST-HEL Kuźmiński Sp.k., 

– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży lokalu na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

– wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z postanowień rozporządzenia oraz zawartej umowy sprzedaży lokalu, 

– dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lokalu, 

Podstawą prawną przetwarzania jest art.  6 ust. 1 lit. a i lit. b   RODO, 

4. Udostępnianie danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za wyraźną zgodą, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom współpracującym, m.in. bankom, w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych, podmiotom zajmującym się obsługą gwarancyjną i obsługą rękojmi, podmiotom realizującym proces sprzedaży, podmiotom zajmującym się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres przetwarzania danych osobowych.

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:

– wykonania umowy,

– obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

– do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:

–  za pomocą środków komunikacji elektronicznej: rodo@inwest-hel.pl

–  korespondencyjnie: INWEST-HEL Kuźmiński Sp.k. z siedzibą w Chłapowie przy ul. Żeromskiego 27/9, 84-120 Władysławowo,

7. Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej, za uprzednim powiadomieniem.  Możecie Państwo nie wyrazić zgody na zmianę niniejszego dokumentu, co będzie jednoznaczne z usunięciem Państwa danych osobowych z naszego rejestru. 

 

8. POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody Serwis www.inwest-hel.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, YouTube., Facebook, i inne.

 Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.
W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies:

sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Serwis www.inwest-hel.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.inwest-hel.pl

cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)

cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies


Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera 8.0


Posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Prywatność” / ”Zaawansowane” / ”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia” / ”Opcje internetowe” / ”Ogólne” / ”Usuń pliki Cookies”.

INWEST-HEL Kuźmiński Sp.k. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

ZAINWESTUJ

WYPOCZYWAJ I ZARABIAJ NA SWOIM

GOTOWE I WYPOSAŻONE apartamenty

APARTAMENTY NA KLIFIE

W pełni wykończone i wyposażone luksusowe apartamenty we Władysławowie o powierzchni od 37 do 67 m2

BIURO:

“Inwest-Hel” Kuźmiński Sp. k.
Chłapowo, ul. Żeromskiego 27/9
84-120 Władysławowo

NIP: 587-16-53-475

TELEFON:

058 674 34 18

E-mail:

biuro@inwest-hel.pl

OSOBA DO KONTAKTU

Mirosław Kuźmiński

BIURO SPRZEDAŻY

  • +48 609 608 858
  • jk@inwest-hel.pl

MASZ PYTANIA?